MA Nutricionizam otvoren 11. oktobra 2017. predavanjem Prof. Waltera Willetta sa Harvarda

Interdisciplinarni master program iz nutricionizma otvoren je danas u Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu, na kojem je prof. dr. Waltera Willett sa Univerziteta Harvard održao predavanje o ishrani i djelovanju hrane na ljudski organizam, na rast, razvoj, funkcije, koncentraciju, te efikasnost tokom svih faza životnog ciklusa u zdravlju i bolesti.

“Interdisciplinarni master program iz nutricionizma je novi studij, na kojem je u prvoj generaciji upisano 14 studenata. Cilj je da jedan od globalnih problema čovječanstva približimo polaznicima ovog studija”, izjavio je Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu.

Profesor Willett je posvetio više od 40 godina svog znanstvenog rada razvoju i evaluaciji metoda, koristeći kako upitnike tako i biohemijske pristupe, za izučavanje efekata prehrane na pojavu velikog broja učestalih oboljenja. Čak 25 godina je bio na čelu katedre za nutricionizam na Harvardu a napustio je tu poziciju u januaru ove godine, sa 72 god starosti. Objavio je preko 1700 originalnih znanstvenih radova i osvrta, ponajviše o faktorima rizika određenih životnih stilova za pojavu srčanih bolesti, malignih i drugih oboljenja. Njegova knjiga Nutritional Epidemiology koju je objavio Oxford University Press, doživjela je čak tri izdanja. Dr. Willet je međunarodno najcitiraniji naučnik iz oblasti nutricionizma i kliničke medicine te dobitnik zavidnog broja nagrada za svoja istraživanja.