Ljetna škola – Komparativno javno zdravstvo: Srbija i Bosna i Hercegovina

U saradnji sa Univerzitetom Northwestern (NU), Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu ponosno najavljuje nastavak provođenja programa Komparativno javno zdravstvo. Ovaj program (koji je dio ponude Univerziteta Northwestern za globalno učenje u inostranstvu) upoznaje studente sa sistemima i politikama zdravstva u bivšoj Jugoslaviji, uključujući i karakteristične izazove javnog zdravstva s kojima se suočavaju postsocijalistička i postkonfliktna društva.

Studenti provode četiri sedmice u Beogradu, Srbija, nakon čega slijede četiri sedmice u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (od 22. jula do 14. augusta 2019.) tokom kojih će imati priliku dobiti usporednu perspektivu politike i istorije nedavnih sukoba, kao i važnih društveno-političkih odrednica regionalnih zdravstvenih razlika.

Preko predavanja, terenskih posjeta, izleta s ciljem bližeg upoznavanja kultura i superviziranih terenskih aktivnosti u zdravstvenim organizacijama u zajednici, studenti će učiti o kulturama, jezicima i zajednicama u regiji te utjecaju rata, humanitarnosti i neoliberalnih ekonomskih reformi na lokalne zdravstvene sisteme. Biti će govora o „gorućim“ raspravama o zdravstvenoj politici i izazovima javnog zdravstva u svakoj od zemlja, kao i post-traumatskom stresu, humanitarnoj psihijatriji i poslijeratnoj brizi za zaštitu mentalnog zdravlja.

Kao jedan od vodećih načina poticanja međunarodne saradnje Univerziteta u Sarajevu, ovaj program spada u aktivnosti poznate kao “internacionalizacija kod kuće” – lokalno provođenje međunarodnih projekata koji imaju za cilj poboljšati kvalitetu nastave i istraživanja, te jačanje vidljivosti Univerziteta u Sarajevu kao partnera prestižnih univerziteta širom svijeta.

Svečana ceremonija otvaranja ljetne škole „Komparativno javno zdravstvo – Srbija i Bosna i Hercegovina“ održati će se u ponedjeljak, 22. jula 2019. godine, u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.