Ljetna škola „Komparativno javno zdravstvo: Srbija i Bosna i Hercegovina“ Univerziteta Northwestern za 2023. godinu

Univerzitet Northwestern iz savezne države Illinois u Sjedinjenim Američkim Državama u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu i Centrom za interdisciplinarne studije organizira program pod nazivom Comparative Public Health: Serbia and Bosnia and Herzegovina-Program 2023, a koji će u Sarajevu i drugim gradovima u Bosni i Hercegovini biti realiziran krajem jula i početkom augusta 2023. godine. Dio je to šireg ponude studijskih programa koji Northwestern realizira širom svijeta, a izbor Univerziteta u Sarajevu za jednog od partnera u jugoistočnoj Evropi, te Centra za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo” u okviru kojeg se škola održava, pokazatelj je pouzdanosti Univerziteta u Sarajevu te njegovih nastavnika iz različitih organizacionih jedinica kao poželjnih partnera za realizaciju navedenih programskih aktivnosti jednog od najprestižnijih američkih univerziteta.

Višegodišnja saradnja u okviru ljetnjeg programa „Komparativno javno zdravstvo: Srbija i Bosna i Hercegovina“ podrazumijeva niz predavanja, praktičnih radionica, posjeta muzejima, memorijalnim centrima, galerijama, zdravstvenim ustanovama, terapijskim zajednicama, kao i realizaciju stručnih ekskurzija u Bosni i Hercegovini s ciljem upoznavanja bosanskohercegovačke prošlosti, kulture i tradicije te funkcioniranje zdravstvenog sistema u administrativno složenoj zemlji što se u usporedbi sa Srbijom uklapa u širu sliku transformacije društava i državnopravnih sistema na širem post-jugoslavenskom prostoru.

Tokom boravka u Bosni i Hercegovini studenti Univerziteta Northwestern aktivno će učestvovati u realizaciji dva tematski različita, ali komplementarna programa. Prvi dio aktivnosti bit će fokusiran na predavanja o slavenskoj civilizaciji, odnosno, slojevitim bosanskohercegovačkim historijskim, kulturnim i tradicijskim identitetima u kontekstu savremenih političkih odnosa i funkcioniranja administrativnog sistema dok će drugi dio programa biti posvećen učenju o bosanskohercegovačkom zdravstvenom sistemu, funkcioniranju primarne i sekundarne zdravstvene zaštite te programima čuvanja mentalnog zdravlja, liječenja bolesti ovisnosti, te mehanizmima i modalitetima liječenja traumatskih iskustava. Cjelovitim četverosedmičnim programom studenti će biti obogaćeni ne samo za predavanja istaknutih profesora Univerziteta u Sarajevu nego i direktno upoznavanje sa institucijama koje skrbe kako o čuvanju sjećanja na prošlost, tako i o unaprjeđenju mentalnog zdravlja društva u cjelini.