Laboratorijske životinje – KAKO PROVODITI VALIDNA BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA (OKRUGLI STOL)

Sarajevo, 10.Maj 2022 godine, Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu

„Prof.dr. Zdravko Grebo“

           

Agenda:

13.00Uvodne riječi i ciljevi okruglog stolaNihad Fejzić, CIS Sasa Bosković, UZV Elna Gavrankapetanović, OH BH  
13.10Legislativni okvir BiH za korištenje životinja u eksperimentimaInga Dujmović, Ured za veterinarstvo BiH
13.30Uzgoj i držanje laboratorijskih životinjaNaida Kapo, DVM, Katedra Za Temeljne Nauke, Univerzitet Sarajevo- Veterinarski Fakultet,
13.45Pacovi kao eksperimentalni model za istraživanja u medicini, stomatologiji i farmacijiDoc.Dragana Drakul, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet I. Sarajevo
14.00Pauza   
14.10Dobre prakse postupanja s laboratorijskim životinjama u skladu sa Direktivom (EZ) 2010/63Aida (Hromić) Šarić, Medicinski fakultet u Grazu, Austrija
14.50PitanjaSvi učesnici
15.00Diskusija i zaključciSvi učesnici