Konkursi za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija i specijalističkog studija u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2020/2021. godinu

U skladu sa članovima 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Univerzitet u Sarajevu/Centar za interdisciplinarne studije objavljuje konkurse za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija i specijalističkog studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu/Centru za interdisciplinarne studije za studijsku 2020/2021. godinu.

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA, www.upis.unsa.ba počevši od 05.06. od 12:00 sati

Sve informacije o upisu dostupne u sekciji Vodič za upis na www.upis.unsa.ba

Master Programi u CIS-u:Predviđeno trajanje drugog ciklusa studija, godine i (E)CTSBroj redovnih studenata – troškove studija snose sami studenti

Interdisciplinarni
master studij
Demokratija i ljudska
prava u jugoistočnoj
Evropi – ERMA
 1 god.
60 (E)CTS
 
 36


 
Interdisciplinarni
master studij
Evropske studije
 1 god
60 (E)CTS
 

 10 
Interdisciplinarni
master studij
Evropske studije
 2 god
120 (E)CTS
 

 10 
Interdisciplinarni
master studij
Nutircionizam
 2 god
120 (E)CTS
 


 15Interdisciplinarni
master studij
Zaštita od prirodnih
katastrofa
 1 god
60 (E)CTS
  15

Specijalistički programi u CIS-u:Predviđeno
trajanje
stručnog
studija,
godine i
(E)CTS

Broj redovnih studenata – troškove studija snose sami studenti


Nutricionizam1 god
60 (E)CTS
20

Konkurse za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija i specijalističkog studija možete pronaći ispod:

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija

Konkurs za upis studenata u prvu godinu specijalističkog studija