Konkurs za upis studenata na prvu godinu drugog ciklusa studija i specijalističkog studija za 2019/2020. godinu

U skladu sa članovima 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Univerzitet u Sarajevu objavljuje konkurse za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija (prvog i drugog ciklusa), drugog ciklusa studija, specijalističkog studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2019/2020. godinu.

Napomena: Konkurs za studijske programe master nivoa u CIS-u ostaju otvoreni kontinuirano od 7. juna do 28. septembra 2019. godine bez prekida. Konkurs za ERMA program zatvara se nešto ranije: 13. septembra.