KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU PRIMLJENI NA INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ GLOBALNE STUDIJE U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI

Redni brojIme i prezime kandidata/kandidatkinjeUkupni prosjek 
1.GlobDoc19,27 
2.GlobDoc28,65 
3.GlobDoc38,5 
4.GlobDoc48,12 
5.GlobDoc57,94 
6.GlobDoc67,9 
7.GlobDoc77,86 
8.GlobDoc87,85 
9.GlobDoc97,5