Još dvadeset dana za prijave na inovativne master programe u CIS-u

Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, slijedeći savremene metode obrazovanja i trendove na tržištu rada, i ove godine realizirat će inovativne master programe koje će voditi etablirani akademski stručnjaci i profesionalci. U posebnom fokusu su specijalistički program Nutricionizam i master program Evropske studije dok će svoju već 19. generaciju studenata i studentica imati i studijski program Demokratija i ljudska prava u jugoistočnoj Evropi (ERMA) koji se implementira zajedno sa Univerzitetom u Bolonji. Konkurs za sve studijske programe otvoren je do 27. septembra ove godine.

“Iz godine i godinu našim polaznicima nudimo moderan i aktuelan pristup obrazovanju i specijalizacije u oblastima koje su tražene na tržištu rada. Kurikulumi i predavači nude kombinaciju teorije i prakse, a svi programi su interdisciplinarnarnog karaktera, te  slijedeći trendove u visokom obrazovanju, prevazilaze okvire jedne naučne discipline“, istakla je direktorica centra prof. dr. Melika Husić-Mehmedović te dodala da studje izvode najbolji stručnjaci iz svoje oblasti u BiH i u regionu.

http://www.federalna.ba/bhs/vijest/286787/za-savremeno-obrazovanje-i-uskladenost-sa-trzistem-rada?fbclid=IwAR1lttBTpQC0zBDXcZZXBSWw367s_yezv_pb0y_Zd3lHK1cBPkI-sc9D2jE