Interdisciplinarna predavanja iz oblasti nutricionizma (dr Lucile Gaberel)

Obavještavamo vas da će naredne sedmice, u sklopu Erasmus + saradnje sa ISA Lillie, gospođa Lucile Gaberel, gostujući predavač, održati seriju predavanja iz oblasti nutricionizma (za više informacija vidjeti priložene datotke).