InPeace intenzivni kurs u Rejkjaviku

30 maj – 3 jun 2022

Ljudi, zajednice, i gradovi u izgradnju mira

Mirovni centar Höfði Rejkjavik nudi jednonedjeljni intenzivni kurs iz studija mira i sukoba, sponzoriran od strane Nordplus granta za visoko obrazovanje i Erasmus+ granta, fokusirajući se na ljude, zajednice i gradove u izgradnji mira i inkluzivni i intersekcionalni pristup mirovnim studijama.

Kurs će uključivati ​​predavanja, grupni rad i seminare, kao i vježbe i simulacije, sagledavajući ‘nekonvencionalne’ aktere u izgradnji mira i različite načine na koje ti akteri podržavaju ili kvare proces izgradnje mira. Ciljevi kursa su:

• Identifikovati ne-državne aktere i aktere koji su uključeni u izgradnju mira

• Procijeniti kakvu ulogu (mogu) imati nedržavni akteri u procesu izgradnje mira

• Upoznati studente sa brojnim studijama slučaja o tome kako su se nedržavni akteri   uključili u izgradnju mira

• Istražiti kako se nedržavni akteri mogu podržati u njihovoj ulozi u izgradnji mira

Kurs okuplja mnoge od vodećih naučnika u oblasti studija mira i sukoba.

• Kurs je otvoren za studente master studija

• Troškovi putovanja i smještaja pokriveni su grantom Nordplus i Erasmus+

• Kurs nosi 5 ECTS bodova

Proces prijave:

• Da biste se prijavili na kurs, popunite PRIJAVNI OBRAZAC. Imajte na umu da će kurs biti na engleskom, što znači da treba da tečno govorite jezik. Šest kandidata će biti odabrano za učešće na kursu sa svakog partnerskog univerziteta.

• COVID-19 – Kurs će se održati u Rejkjaviku, ali studenti će biti obaviješteni o svim promjenama koje bi mogle nastati u izvođenju kursa zbog pandemije COVID-19.

• ROK ZA PRIJAVE JE 16. MART 2022.