Gostovanje doc. dr. Valerije Barade u CIS-u

7. i 8. 12. 2018. godine, na master studiju Nutricionizam, u okviru predmeta Psihologija ishrane, gostovala je doc.dr. Valerija Barada, pročelnica odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru.Tom prilikom je polaznicima studija održala predavanja na temu: Sociološki pristup fenomenu hrane i prehrane, rodne uloge i pitanje odnosa prema tijelu.