Florence Hartmann o ulozi medija u sukobima u BiH i svijetu

SARAJEVO, 31. 3. 2022. – Doktoranti Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu na predavanju su ugostili Florence Hartmann i razgovarali s njom o globalnim sukobima, ulozi medija u kreiranju i smirivanju sukoba, ali i o utjecaju lokalnih i globalnih pitanja na stabilnost i sigurnost u Bosni i Hercegovini.

Tokom gostovanja na doktorskom programu Globalne studije, Hartmann je govorila o ulozi novinara u kreiranju konflikta i izgradnji mira, kroz događaje i sukobe od ’90-ih do danas. Osvrnula se na rad Haškog tribunala, kao i na svoju ulogu u analizi i istraživanju spoljnih utjecaja na pristrasnost rada Tribunala. Na pitanja doktoranata o aktuelnim dešavanjima i u kojoj mjeri oni ugrožavaju sigurnost u BiH, Hartmann je izrazila svoju zabrinutost, rekavši: „U Bosni i Hercegovini rat nije dobio konačan i trajni epilog. Dejton je dao Bosni i Hercegovini stabilnost, ali je istovremeno dao Republici Srpskoj nadu. Trenutno destabilizaciju u BiH čine interni faktori, poput usijane političke retorike o secesiji, a dodatno je usložnjavaju eksterni faktori, obzirom da je jasan interes Rusije za Istočnu Evropu.“

Ovim gostovanjima nastavljamo niz ekspertnih predavanja u okviru predmeta Globalna pravda na doktorskom programu Globalne studije. Doktoranti ovog prestižnog programa imaju priliku da sa domaćim i međunarodnim ekspertima prodiskutuju ključna pitanja i dileme sa kojim je suočeno globalno društvo, i da razumiju kako se to odražava na lokalna pitanja i kretanja. Cilj ovog interdisciplinarnog doktorskog programa je poticati kritičko razmišljanje kod doktoranata, te osigurati preduvjete za uspješan i odgovoran naučni rad u skladu s najvišim naučnim, metodološkim i etičkim standardima.

Podsjećamo, Florence Hartmann je spisateljica i novinarka koja je izvještavala za francuski Le Monde sa bosanskohercegovačkih ratišta, a karijeru je nastavila kao glasnogovornica Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Ruandu, te kao savjetnica glavne tužiteljice Karle del Ponte. Hartmann je autorica više knjiga baziranih na dešavanja na Balkanu, a samo neke od njih su: Milošević, dijagonala luđaka (1999); Mir i kazna (2007); Krv realpolitike, afera Srebrenica (2015).

@Centar za interdisciplinarne studije

#Globalne studije

033 668 685