Odabrane master teze 2016/17 generacije Master programa iz demokratije i ljudskih prava u Jugoistočnoj Evropi

ERMA ponosno objavljuje “Odabrane teze master programa za demokratiju i ljudska prava u jugoistočnoj Evropi,” selekciju od četiri najbolje master teze, odabrane od strane Međunarodnog akademskog vijeća ERMA programa za 2016/17 akademsku godinu. Teze su odabrane na osnovu njihove izvanredne naučne i akademske kvalitete i originalnosti. Autori ovih teza su Masha Durkalić, Meris Mušanović, Kenan Kadušić and Sarah Freeman-Woolpert.

Sve čestitke našim magistri(ca)ma na ovom postignuću i želimo im uspjeh u njihovim budućim poduhvatima na ličnom i profesionalnom nivou.