CIS UNSA & GC SEE Certificirani kursevi 2018. godine: Poziv za prijave

Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu i Global Campus South East Europe – (Evropski regionalni magistarski program iz demokratije i ljudskih prava u Jugoistočnoj Evropi) u martu i aprilu 2018. godine organizuje kurseve:

I GENOCID I GENOCIDNI ZLOČINI U TEORIJI I MEĐUNARODNOM PRAVU

Dennis Gratz, Dr. phil. / 5, 6, 8, i 9 mart 2018 / 14-17:00

II ZAŠTITA I PRAVA IZBJEGLICA I RASELJENIH LICA

Selma Porobić, PhD / 3-6 april 2018 / 9-12:00h

III ŽIVOTNE PRIČE I DIJALOZI

Nejra Nuna Čengić, PhD / 3-5 april 2018 / 13-17:00h

Specijalizirani kursevi u trajanju od 12 sati su namijenjeni profesionalcima/kama, istraživačima/cama te studentima/cama koji/e žele dobiti ili proširiti svoja znanja o ovim temama. Radni jezik kurseva je engleski. Polaznici/ce će dobiti sve radne materijale unaprijed, a po završetku i Certifikat Univerziteta u Sarajevu o završenoj edukaciji. Kotizacija za učešće na jednom od seminara iznosi 200 BAM.

Prijave se vrše:

  1. Popunjavanjem ONLINE PRIJAVE
  2. i uplatom Kotizacije.

Kotizacija se uplaćuje na bankovni račun, sa slijedećim naznakama:

KORISNIK:               UNIVERZITET U SARAJEVU, CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE  STUDIJE

SVRHA UPLATE:    CERTIFICIRANI KURS: IME KURSA

NAZIV BANKE:       UNICREDIT BANK DD BiH

BROJ RAČUNA:      3383202250621169

Potrebno je dostaviti kopiju uplatnice u računovodstvo Centra ili na e-mail mileva.piralic@cis.unsa.ba najkasnije na dan početka Kursa za koji se prijavljujete.

Više informacija o svakom od kurseva možete pronaći ovdje:

Za dodatne informacije se možete obratiti na:

cis@cis.unsa.ba ili

alina.trkulja@cis.unsa.ba