CIS intervju: prof. dr. Azra Hadžiahmetović, voditeljica programa Evropske studije

U Bosni i Hercegovini, kao rezultat procesa evropskih integracija, intenzivirala se potreba za stvaranjem novog profila stručnjaka u svim oblastima sa specifičnim poznavanje Evropske unije kao ekonomsko-političke tvorevine. Program “Evropske studije“ na inovativan i moderan način obrazuje kadrove koji će biti okosnica procesa integracija u jedinstveni evropski prostor. Voditeljica programa, prof.dr. Azra Hadžiahmetović, odgovorila je na ključna pitanja studenata/ica.

Koje su okolnosti dovele do pokretanja ovog studija?

Potreba za više znanja iz oblasti evropskih integracija, a posebno u kontekstu pridruživanja BiH Evropskoj uniji.

Koje su najvažnije kompetencije koje će studenti/ice dobiti?

  • Znanja o EU, njenoj historiji, ekonomskom sistemu EU, institucijama,…
  • Sposobnosti u procesu pridruživanja EU
  • Znanja o ključnim oblastima reformi
  • Sposobnosti inkorporiranja Acquis comunitaire (zakonodavstva EU)

Na koji način je studij interdisciplinaran?

Studij obuhvata sva relevantna područja u svrhu boljeg razumijevanja EU – pravo, ekonomiju, političke sisteme, historiju, filozofiju… Dakle, upravo na način kako je i sama EU ekonomska, politička, sigurnosna, pravna… integracija

Ko su idealni polaznici/ce studija?

Svi kandidati završenih fakulteta društvenih nauka (ekonomije, prava, političkih nauka, filozofije, historije…)

Kako će budući magistri primjenom stećenih znanja doprinijeti razvoju bh. društva?

  • Prvenstveno u procesu pridruživanja EU
  • Boljim razumijevanjem i radom na neophodnim reformama
  • Radom u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i međunarodnim institucijama
  • Budućim radom u EU institucijama
  • Privlačenjem sredstava iz IPA fondova i u budućnosti iz EU strukturnih fondova i kohezionog fonda za ublažavanje razlika u nivou razvijenosti BiH i zemalja članica EU

Prijave za master program “Evropske studije“ mogu se izvršit ispunjavanjem online formulara i predajom dokumenata u Centru za interdisciplinarne studije (Kampus UNSA, Zmaja od Bosne 8) do 28. septembra 2018. godine.