Odbrana projekta doktorske disertacije Amre Fetahović

O B A V J E Š T E NJ E

Odbrana projekta doktorske disertacije studentice III ciklusa studija Amre Fetahović, magistrice evropske ekonomije i međunarodnih finansija, pod naslovom „Why people live in specific municipalities within Bosnia and Herzegovina?“ (bos: „Zašto ljudi žive u pojedinim opštinama u Bosni i Hercegovini”) biće održana 8. 9. 2023. godine sa početkom u 10,00 sati. Odbrana je javna i istoj se može pristupiti putem linka https://us06web.zoom.us/j/83163164910?pwd=Q2NtVThPWjBpODFtdVJwMERpUmpKUT09 (Meeting ID: 831 6316 4910, Passcode: 587062).