Dodjela certifikata za ljetnu školu “Evropske integracije: 60 GODINA OD RIMSKOG SPORAZUMA”

Danas je završena ljetna škola na temu “Evropskih integracija: 60 GODINA OD RIMSKOG SPORAZUMA” u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu. Svi učesnici su uspJešno završili školu i dobili certifikate za aktivno učešće.

Škola je pokrila čitav niz tema vezanih za evropske integracije generalno, a nekoliko predavanja se fokusirale i specifično na slučaj Bosne i Hercegovine i zapadnog Balkana. Tačne teme predavaja su bile: “Politika i integracije u EU”, “Religija i evropske integracije / pogledi s vana i iznutra “,” Izazovi procesa evropskih integracija u BiH, “” Berlinski proces i evropska perspektiva zapadnog Balkana, “” Bolja regulacija u EU: Rimski sporazum i cyber prostor,” “Ekonomske posljedice raznovrsne etničke baštine u BiH,” i ” EU integracije i ljudska prava: potencijali i problemi.”

Predavači na ovoj ljetnoj školi su bili gdin. Ivan Barbalić, bivši ambasador BiH pri UN-u i u Ruskoj Federaciji, prof. Dino Abazović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, as. prof. Nedžma Džananović Mirašćija takođe sa Fakulteta političkih nauka; prof. Azra Hadžiahmetović,  as. prof. Fatima Mahmutžehajić, prof. Adnan Efendić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i gospodin Miroslav Živanović šef Kabineta rektora Univerziteta u Sarajevu.

Pored predavanja učenici su posjetili i Delegaciju Evropske unije u Bosni i Hercegovini, te imali organizovanu turu po gradu Sarajevu sa stručnjakinjom za kulturni turizam, gđom. Arminom Pijalović.