Otvoren konkurs za II ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu

Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini otvoren je 4. septembra i traje do 30. septembra 2017. godine.

 

PLAN UPISA ZA 2017/18. AKADEMSKU GODINU

MA PROGRAM   Redovni- snose troškove studija: 81 Redovni -Strani državljani: 30 Ukupno: 111
ERMA 60 ECTS 11 25 36
Evropski studiji 60 ECTS 20 5 45
Evropski studiji 120 ECTS 20    
Nutricionizam  120 ECTS 30   30


Prijavite se na naše interdisciplinarne MA studije: Nutricionizam / Evropske studije /  Demokracija i ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi ( ERMA ) !ERMA ONLINE PRIJAVA NUTRICIONIZAM ONLINE PRIJAVA EVROPSKE STUDIJE ONLINE PRIJAVA