MA PROGRAM DEMOKRACIJA I LJUDSKA PRAVA U JUGOISTOČNOJ EVROPI_REZULTATI KONKURSA ZA 2018/19 AKADEMSKU GODINU

Poziv za prijave na Evropski regional MA program iz  oblasti demokratije i ljudskih prava u Jugoistočnoj Evropi bio je otvoren od 8. juna do 10. septembra 2018. godine. Međunarodno akademsko vijeće programa se sastalo 15. septembra u Rezidencijalnom Centru Univerziteta u Bolonji u Bertinoru i odabralo 31 kandidata i kandidatkinju za akademsku 2018/19 godinu, na osnovu mnogobrojnih pristiglih prijava. Sa zadovoljstvom objavljujemo listu primljenih studenata i čestitamo im.

 

GC SEE-ERMA 2018-19 LIST OF SELECTED CANDIDATES 18. 9. 2019 (2)