OTVORENI POZIVI

POZIV ZA PRIJAVE NA ZIMSKU ŠKOLU IZ OBLASTI EVROPSKIH INTEGRACIJA OTVOREN JE DO 15. JANUARA 2018. GODINE.

DETALJNE INFORMACIJE SE MOGU NAĆI NA VERZIJI SAJTA NA ENGLESKOM JEZIKU.