OTVORENI POZIVI


ERMA

Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Bolonji najavljuju poziv za prijave na Evropski regionalni master program iz Demokracije i ljudskih prava u Jugoistočnoj Evropi. Program se implementira već 16 godina zahvaljujući financijskoj podršci Evropske Unije i Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije.

Drugi krug konkursa ostaje otvoren do 20. oktobra 2017.

Saznajte više  na ERMA PROGRAM 

Pratite nas  putem ERMA Facebook stranice 

ERMA ONLINE PRIJAVA 


NUTRICIONIZAM

Poziv za prijave na master program Nutricionizam  otvoren je od 4. do 30. septembra u skladu akademskim kalendarom Univerziteta u Sarajevu.

Saznajte više na: NUTRICIONIZAM

NUTRICIONIZAM ONLINE PRIJAVA 


EVROPSKE STUDIJE

Poziv za prijave na master program Nutricionizam  otvoren je od 4. do 30. septembra u skladu akademskim kalendarom Univerziteta u Sarajevu.

Saznajte više na: EVROPSKE STUDIJE

EVROPSKE STUDIJE ONLINE PRIJAVA