Otkazuju se konkursi za mobilnost u zimskom semestru 2020/2021. godine

Zbog pandemije Korona virusa (COVID 19) u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu uz jednoglasnu podršku prodekana i koordinatora za međunarodnu saradnju (pod)organizacijskih jedinica Univerziteta u Sarajevu je donijelo odluku da obustavi i suspendira sve otvorene konkurse i nominacije odlaznih i dolaznih mobilnosti koje bi se implementirale u zimskom semestru akademske 2020/2021. godine.

OBJAŠNJENJE

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa prodekanima i koordinatorima članica Univerziteta u Sarajevu aktivno radi na promotivnim aktivnostima za konkurse koji su namijenjeni studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju za mobilnost na raznim partnerskim univerzitetima širom Evrope ali i svijeta. Riječ je o programima kao što su Erasmus+, CEEPUS, Mevlana, Internacionalni Fond Visegrad, Best of SouthEast, DAAD, Fulbright te ostali domaći ili inostrani programi mobilnosti finansirani iz domaćih i inostranih vladinih institucija.

Standarne aktivnosti službe podrazumijeva organizovanje informativnih dana, radionica i sesija, online promocija preko web stranica i društvenih stranica, posjete potencijalnih kandidata uredima i organizovanje sastanaka i dr. Također, nakon promocije podrazumijeva se i aktivno učešće potencijalnih kandidata u pripremanju i skupljanju dokumenata, te obezbjeđivanju potrebnih potpisa od strane odgovornih ljudi (dekana i prodekana).

Zbog prisustva pandemije korona virusa, nametnutih opravdanih ograničenja kretanja u gradu i zemlji, te suspendovanja normalnog odvijanja nastave i aktivnosti na Univerzitetu u Sarajevu, i na kraju zbog očuvanja zdravlja studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Sarajevu smatramo da nije moguće implementirati navedene aktivnosti i obezbijediti kompletiranje dokumentacije potrebne za prijavu na konkurse (a koje bi se dešavale u normalnim uslovima) bez izlazaka i kršenja niza pravila kriznih štabova. S tim u vezi, Univerzitet u Sarajevu smatra da je potrebno poštovati sva pravila koja doprinose očuvanju zdravlja i suspendovati trenutno otvorene i buduće konkursne procedure za mobilnosti u zimskom semestru akademske 2020/2021. godine. U ovom trenutku nije mudro promovisati programe mobilnosti koji podrazumijevaju boravak izvan Bosne i Hercegovine bez potpunog poznavanja da li postoje uslovi za održavanje nesmetane mobilnosti na partnerskim univerzitetima širom Evrope, a koje nam u ovom trenutku ni kolege sa partnerskih univerziteta ne mogu garantovati.

Ukoliko se uslovi života i samim time uslovi za nesmetanu mobilnost obezbijede do kraja akademske 2019/2020. godine (dakle do 30. septembra 2020. godine) Služba za međunarodnu saradnju će u dogovoru sa odgovornim prodekanima i koordinatorima razmotriti situaciju i prilike za organizovanje konkursa za ljetni semestar akademske 2020/2021. godine.

Napomena za otpočete i planirane mobilnosti u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine:

  • Zbog globane pandemije korona virusa, Univerzitet u Sarajevu preporučuje svim studentima koji su se zatekli u zemljama domaćinima da poštuju pravila i ne izlažu se virusu. Svakodnevno smo u kontaktu sa vama putem emaila i društvenih mreža, a vaši podaci su poslani i ambasadama BiH u toj zemlji za više informacija. Trenutno nije mudro putovati, jer je kretanje ka zemlji, kao i unutar zemlje sve više ograničeno. Budite i u kontaktu sa univerzitetom domaćinom za više informacija. U ovom trenutku, obezbijedite se sa dovoljno hrane i potrepština za nesmetan život tokom izolacije i POŠTUJTE PRAVILA O OGRANIČENOM KRETANJU!
  • Studenti koji su trebali započeti svoju mobilnostu u martu/aprilu 2020. godine, a nisu otišli preporučujemo da otkažu svoju mobilnost s obzirom da ista neće moći biti implementirana pod normalnim uslovima. Ukoliko ste imali prethodnih troškova (dakle troškova prije odlaska) kontaktirajte univerzitet “domaćina” za više informacija i mogućnost refundiranja. Imajte strpljena ukoliko komunikacija kao i sama procedura potraje zbog situacije u svijetu.
  • Osoblje koje je imalo dogovorene mobilnosti preporučuju se da iste otkažu ili pomjere za period od ljetnog semestra 2020/2021. godine (od februara 2021. godine).

Hvala na razumijevanju!