Odbrana završnog rada kandidatkinje ELDINE SMJEČANIN

MASTER STUDIJ
„JEDINSTVENO ZDRAVLJE“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje ELDINE SMJEČANIN na temu „Percepcija i stavovi potrošača na području Kantona Sarajevo o sadržaju deklaracije hrane i usklađenost sa legislativom„ biće održana 16. 02. 2018. godine sa početkom u 15,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.