Otvoren konkurs za upis druge generacije polaznika Interdisciplinarnog doktorskog studija: Globalne studije

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo, broj 33/17“),  člana 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te članova 21., 22. i 23. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Vijeća Centra za interdisciplinarne studije od 4. jula 2019. godine, odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-14-59/19 od … Nastavi čitati Otvoren konkurs za upis druge generacije polaznika Interdisciplinarnog doktorskog studija: Globalne studije