Magistarski programi

I AKTUALNI MASTER PROGRAMI ( NA ENGLESKOM JEZIKU ) 

1. Evropski regionalni master program Demokratija i ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi (ERMA)

                     

ONLINE PRIJAVA ( ENG )


II AKTUALNI MASTER I SPECIJALISTIČKI PROGRAMI (NA BHS JEZIKU) 

1. Specijalistički jednogodišnji studij Nutricionizam

2. Evropske studije (ES)

3. Jedinstveno zdravlje

4. Zaštita od prirodnih katastrofa 

5. Međunarodna i regionalna sigurnost 

                   

   ONLINE PRIJAVA (BHS)

   FACT SHEET MA PROGRAMI CIS


III MAGISTARSKI PROGRAMI KOJI SE VIŠE NE IZVODE

1. Upravljanje državom i nevladinim organizacijama

2. Religijske studije

3. Rodne studije

4. MA program Nutricionizam