Magistarski programi

AKTUALNI MASTER PROGRAMI

1. Evropski regionalni magistarski program Demokratija i ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi (ERMA)

                     

  ONLINE PRIJAVA (ENG)

 

2. Evropske studije (ES)

3. Nutricionizam

4. Jedinstveno zdravlje

5. Zaštita od prirodnih katastrofa 

6. Međunarodna i regionalna sigurnost 

                   

   ONLINE PRIJAVA (BHS)

   FACT SHEET MA PROGRAMI CIS

 

MAGISTARSKI PROGRAMI KOJI SE VIŠE NE IZVODE

 

1.Upravljanje državom i nevladinim organizacijama

2.Religijske studije

3.Rodne studije