Master programi

Konkurs za studijske programe master nivoa u CIS-u ostaje otvoren kontinuirano od 7. juna do 28. septembra 2019. godine i u tom periodu će se zaprimati prijave. Konkurs za ERMA program zatvara se nešto ranije: 13. septembra.

Online prijavu dostupnu ispod je obavezno popuniti prije predavanja dokumentacije tražene Konkursom na adresu Centra za interdisciplinarne studije, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo.


I AKTUALNI MASTER PROGRAMI ( NA ENGLESKOM JEZIKU ) 

1. Evropski regionalni master program Demokratija i ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi (ERMA)

   


            ONLINE PRIJAVA ( ENG )


II AKTUALNI MASTER I SPECIJALISTIČKI PROGRAMI (NA BHS JEZIKU) 

1. Specijalistički jednogodišnji studij Nutricionizam

2. Evropske studije (ES)

3. Jedinstveno zdravlje

4. Zaštita od prirodnih katastrofa 

5. Međunarodna i regionalna sigurnost 

 

FACT SHEET MA PROGRAMI CIS        


   ONLINE PRIJAVA (BHS)


III MAGISTARSKI PROGRAMI KOJI SE VIŠE NE IZVODE

1. Upravljanje državom i nevladinim organizacijama

2. Religijske studije

3. Rodne studije

4. MA program Nutricionizam