Tim

Prof.dr. Melika Husić-Mehmedović

Direktorica Centra za interdisciplinarne studije
melika.husic@efsa.unsa.ba


Melika Husić-Mehmedović je doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu (AACSB i EPAS/EFMD akreditiran) na temu „Stil života i luksuzna potrošnja“. Postdiplomski studij iz oblasti Poslovnog upravljanja (MBA – Master of Business Administration) završila je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Odbranila je magistarski rad na temu „Utjecaj društvenog statusa i čimbenici potrošnje luksuznih proizvoda“. Objavila je radove u najprestižnijim naučnim časopisima, pet knjiga na bosanskom i engleskom jeziku i preko 30 radova na međunarodnim naučnim konferencijama.

Iskustvo je unaprijedila kroz škole, seminare i radionice širom svijeta i provela je jedan semestar na George Washington University u SAD-u kao stipendista U. S. State Department-a. Prof. Husić-Mehmedović je bila uključena u brojna marketing istraživanja na bh tržištu, te pripremila poslovne, marketinške i komunikacijske strategije za domaće i međunarodne kompanije. Obavljala je funkciju voditelja Marketing odjela u Nezavisnoj novinskoj agenciji ONASA Sarajevo od 2002. do 2005. godine, a od 2005. do 2008. godine funkciju voditelja Odjela za odnose s javnošću Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. U periodu 2009-2012 godina obavljala je dužnost Prodekana za nastavu i NIR na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Imenovana je za direktoricu Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu 2017. godine.


Mariana Hadzijusufović

Viša stručna saradnica, Menadžer ERMA Programa
mariana.hadzijusufovic@cis.unsa.ba


Mariana Hadžijusufović upravlja ERMA Master programom od  2008. godine. Prethodno je radila na poslovima pravnog savjetnika za pitanja izbjeglica u sklopu Pravne klinike (UNHCR BO Chisinau) i kao akademski tutor na ERMA programu. Diplomirala je Međunarodno pravo na Državnom univerzitetu u Moldaviji i magistrirala na ERMA programu, generacija 2002/03, a trenutno pohađa doktorski studij iz oblasti Globalnih studija u Centru za interdisciplinarne studije.


Maida Omanović

Viša stručna saradnica-Koordinatorica Doktorskog programa Globalne Studije te Master programa Evropske studije i  Nutricionizam
maida.omanovic@cis.unsa.ba


Maida Omanović je koordinatorica Doktorskog programa Globalne Studije te Master programa Evropske studije i  Nutricionizam. Tokom godina koordinirala je i niz drugih MA programa Centra za interdisciplinarne studije kao što su Upravljanje državom i nevladinim organizacijama te Jedinstveno zdravlje. Od 2001. godine zaposlena u Centru za interdisciplinarne studije UNSA. Maida je magistrica menadžmenta – Upravljanje kvalitetom, Zajednički magistarski program Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Članica je Alumni asocijacije EFSA.


Mileva Piralić

Viša stručna saradnica za administrativne poslove
mileva.piralic@cis.unsa.ba


Mileva Piralić je diplomirala na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Radi kao Stručna saradnica-administrator na Univerzitetu u Sarajevu od septembra 2007 godine. Prethodno radno iskustvo na poslovima računovođe stekla je na Mašinskom Fakultetu Sarajevo od 1990 do 1992 god i kao Stručni saradnik radeći u Međunarodnom Komitetu za izbjegla i raseljena lica iz New Yorka u BiH od 1996 do 2006 god.


Alina Trkulja

Viša stručna saradnica – Koordinator edukativnih programa, ERMA master program
alina.trkulja@cis.unsa.ba


Alina Trkulja pri Evropskom regionalnom programu iz demokracije i ljudskih prava u Jugoistočnoj Evropi (ERMA), Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bolonji, obavlja poslove akademske koordinatorice. Trenutno pohađa doktorski studij iz oblasti sociologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Diplomirala je Komparativnu književnost i historiju umjetnosti 2010. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu a stekla zvanje magistrice Demokracije i ljudskih prava na ERMA 2011. godine, istraživanjem na temu obrazovanja o ljudskim pravima u osnovnim školama u BiH i Srbiji. Urednica je i ko-autorica četiri priručnika za srednje i osnovne škole fokusiranih na interaktivno obrazovanje o ljudskim pravima putem audiovizualnih materijala, te nekoliko analitičkih studija i izvještaja.


Aida Salihović-Gušić

Stručna saradnica-asistentica za edukativne programe 
aida.salihovic.gusic@cis.unsa.ba

Aida Salihović-Gušić je magistrirala američku i englesku književnost na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Pored toga, 2017. godine je završila i ERMA program. Aktivna je u nevladinom sektoru, kroz rad na različitim oblastima ljudskih prava. Glavna polja interesovanja su joj intersekcija ženskih i vjerskih prava, sloboda vjere i uvjerenja, kao i zločini iz mržnje i govor mržnje povezani sa vjerom. U novembru 2019. godine se pridružila CIS-u i ERMA timu na poziciji asistentice za edukativne programe.


Marija Ivanović

Stručna saradnica-asistentica za edukativne programe 
marija.ivanovic@cis.unsa.ba

Osim što je ERMA Alumna, Marija Ivanović je magistrirala Političke i društvene studije Latinske Amerike na Ekonomskom univerzitetu (Prag) i Univerzitetu Alberto Hurtado (Santjago de Čile), dok je 2019 magistrirala i Studije nacionalizma (Centralnoevropski univerzitet). Stažirala je u Ekonomskoj komisiji Ujedinjenih nacija za Latinsku Ameriku i Karibe u Čileu, i bila je zaposlena kao mlada istraživačica na Institutu za napredne studije u Kisegu. Njeni interesi se tiču pitanja identiteta, društvenog sjećanja, političke geografije i feminizma. ERMA timu se pridružila 2019. godine na poziciji asistentice za edukativne programe.