Tim

Prof.dr. Melika Husić-Mehmedović

Direktor Centra za interdisciplinarne studije
melika.husic@efsa.unsa.ba


Melika Husić-Mehmedović je doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu (AACSB i EPAS/EFMD akreditiran) na temu „Stil života i luksuzna potrošnja“. Postdiplomski studij iz oblasti Poslovnog upravljanja (MBA – Master of Business Administration) završila je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Odbranila je magistarski rad na temu „Utjecaj društvenog statusa i čimbenici potrošnje luksuznih proizvoda“. Objavila je radove u najprestižnijim naučnim časopisima, pet knjiga na bosanskom i engleskom jeziku i preko 30 radova na međunarodnim naučnim konferencijama.

Iskustvo je unaprijedila kroz škole, seminare i radionice širom svijeta i provela je jedan semestar na George Washington University u SAD-u kao stipendista U. S. State Department-a. Prof. Husić-Mehmedović je bila uključena u brojna marketing istraživanja na bh tržištu, te pripremila poslovne, marketinške i komunikacijske strategije za domaće i međunarodne kompanije. Obavljala je funkciju voditelja Marketing odjela u Nezavisnoj novinskoj agenciji ONASA Sarajevo od 2002. do 2005. godine, a od 2005. do 2008. godine funkciju voditelja Odjela za odnose s javnošću Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. U periodu 2009-2012 godina obavljala je dužnost Prodekana za nastavu i NIR na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Imenovana je za direktoricu Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu 2017. godine.


Mariana Hadzijusufović

Koordinatorica ERMA Master programa
mariana.hadzijusufovic@cis.unsa.ba


Mariana Hadžijusufović je koordinatorica Master programa ERMA i koordinatorica administrativnog i finansijskog odsjeka. Prethodno je radila na poslovima pravnog savjetnika za pitanja izbjeglica u sklopu Pravne klinike (UNHCR BO Chisinau) i kao akademski tutor na ERMA programu. Diplomirala je Međunarodno pravo na Državnom univerzitetu u Moldaviji i magistrirala na ERMA programu, generacija 2002/03.


Maida Omanović

Koordinatorica Master programa Evropske studije i Master programa Upravljanje državom i nevladinim organizacijama
maida.omanovic@cis.unsa.ba


Maida Omanović je koordinatorica Master programa Evropske studije i Master programa Upravljanje državom i nevladinim organizacijama. Od 2001. godine zaposlena u Centru za interdisciplinarne studije UNSA. Magistrica menadžmenta – Upravljanje kvalitetom, Zajednički magistarski program Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Članica Alumni asocijacije EFSA.


Mileva Piralić

Stručna saradnica-administrator
mileva.piralic@cis.unsa.ba


Mileva Piralić je diplomirala na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Radi kao Stručna saradnica-administrator na Univerzitetu u Sarajevu od septembra 2007 godine. Prethodno radno iskustvo na poslovima računovođe stekla je na Mašinskom Fakultetu Sarajevo od 1990 do 1992 god i kao Stručni saradnik radeći u Međunarodnom Komitetu za izbjegla i raseljena lica iz New Yorka u BiH od 1996 do 2006 god.


Alina Trkulja

Stručna saradnica-asistentica za edukativne programe
alina.trkulja@cis.unsa.ba


Alina Trkulja (14.09.1983. Bosanska Gradiška) je stručna saradnica za edukativne programe u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (CIS). Pri Evropskom regionalnom programu iz demokracije i ljudskih prava u Jugoistočnoj Evropi (ERMA), Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bolonji, obavlja poslove akademske koordinatorice. Trenutno pohađa doktorski studij iz oblasti sociologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Diplomirala je Komparativnu književnost i historiju umjetnosti 2010. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu a stekla zvanje magistrice Demokracije i ljudskih prava na ERMA 2011. godine, istraživanjem na temu obrazovanja o ljudskim pravima u osnovnim školama u BiH i Srbiji. Urednica je i ko-autorica četiri priručnika za srednje i osnovne škole fokusiranih na interaktivno obrazovanje o ljudskim pravima putem audiovizualnih materijala, te nekoliko analitičkih studija i izvještaja.


 Amila Madžak

Stručni saradnik-asistent za edukativne programe 
amila.madzak@cis.unsa.ba

Amila Madžak je završila ERMA program 2017. godine, nakon čega se pridružila ERMA timu na poziciji asistenta za edukativne programe. Prethodno je završila Međunarodne i javne odnose na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu. Bila je aktivna i u NGO sektoru, te je provela osam mjeseci na praksi u Briselu radeći za tink-tank Bruegel. Polja njenog interesovanja uključuju demokratiju i demokratizaciju, evropske integracije sa fokusom na zapadni Balkan, te političku participaciju.


Adna Oković 

Stručna saradnica – asistentica za edukativne programe 
adna.okovic@cis.unsa.ba


Adna Oković je magistrirala američku i englesku književnost na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Dobitnica je Zlatne i Srebrne značke Univerziteta u Sarajevu kao najbolja studentica Filozofskog fakulteta. Članica Udruženja za američke studije u Bosni i Hercegovini od osnivanja 2015. godine. Iste godine je boravila u Škotskoj kao dobitnica stipendije Univerziteta u Edinburghu za Ljetnju školu škotskih univerziteta (SUISS). Prezentirala je radove na nekoliko anglističkih i interdisciplinarnih konferencija i simpozija u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Njeni istraživački interesi uključuju: američku historiju, kulturu i književnost, rodne studije i pop-kulturu. Od 2018. godine zaposlena kao stručna saradnica – asistentica za edukativne programe u Centru za interdisciplinarne studije.