Magistarski studiji

  • Evropski regionalni magistarski program o demokratiji i ljudskim pravima (ERMA)
  • Evropske studije (ES)
  • Jedinstveno zdravlje
  • Upravljanja državnim i nevladinim organizacijama
  • Rodne studije
  • Nutricionizam
Više

Doktorski studiji

Više

Cjeloživotno učenje

Više

CIS fokusira na interdisciplinarnom obrazovanje nove generacije lokalnih stručnjaka kao jedan od preduslova za consolidatig demokraciju, vladavinu prava, i održivog ekonomskog sistema

Pravne, ekonomske i socijalne reforme

CIS je imao put mandat pto pružaju assitance u odnosu na pravna pitanja od značaja za tranziciju Bosne i Hercegovine na demokratske države, kroz pregled i reformu postojećeg zakonodavstva i razvoj jakog civilnog društva, kako bi približavanje BiH pravni okvir Europske unije.

Ciljevi

  • Razvoj lokalnih resursa
  • Interdisciplinarno obrazovanje nove generacije stručnjaka
  • Doprinos naučnim istraživanjima i edukaciji